ECON
ECON

Zakres oferowanych usług:
kompleksowe opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla oczyszczalni ścieków, zakładów uzdatniania wody, zajkładów utylizacji odpadów, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, C.O. elektrycznych;

Nadzory inwestorskie w budownictwie infrastruktury komunalnej.

Propozycja współpracy:

Firma ECON nawiąże współpracę z samodzielnymi projektantami posiadającymi uprawnienie projektowe w budownictwie.
Propozycje współpracy prosimy nadsyłać na adres zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Strona internetowa:www.econ.kkf.pl
Wizytówka:www.econ.architekciwpolsce.pl
Adres e-mail:econ@kki.pl
Telefon:tel. +48 41 361 92 16
fax. +48 41 361 92 16
Ulica:ul. Klimeckiego 10
Kod i miasto:25-237 Kielce
Województwo:Świętokrzyskie